Klimkovice – Reha Klim Aktiv Junior

V roce 2016 jsme absolvovali díky dárcům 2 pobyty na 14 dní v Klimkovicích s programem Reha Klim Aktiv Junior 🙂

Základem tohoto programu je 1,5 h cvičení 5 x týdně s fyzioterapeutem – v našem případě s Andrejkou Milerovou, kterou si naštěstí Eliška od začátku oblíbila 🙂 Cvičení zahrnuje bazální stimulaci, protažení, cvičení na míči, bobath válcích, s vzduchovými dlahami a dalšími různými pomůckami dle potřeb pacienta.

Další pro nás důležitou procedurou je snoezelen, ergoterapie, logopedie. Snoezelen je pro Elišku vhodný černý – individuál, moc se jí líbí a je částečně relaxační, terapeutky mění a střídají různé pomůcky jako houpací síť, aromaterapii, zvukové a světelné hračky a pomůcky, hmatové pomůcky apod. Ergoterapie je pro Elišku vhodná Basic a často při ní Eliška relaxuje na hudebním – vibračním lůžku. Při logopedii jsme měli velké štěstí, že naše milá paní logopedka má zkušenosti s dívkami s Rett syndromem a proto přesně ví, jak s Eliškou pracovat a výsledky jsou vidět 🙂

Dalšími procedurami jsou vertikalizace ve stojanu, cvičení 3D, hipoterapie, motomed 🙂

Z vodních procedur Eliška navštěvuje jodové koupele a bazén. Fajnová procedura je masáž končetin nebo celého těla.

Z dosud navštívených lázních a absolvovaných pobytů se nám v Klimkovicích nejvíce líbilo a Eliška díky těmto pobytům udělala největší pokroky 🙂

Doufáme, že budeme moci Klimkovice díky všem, co nám pomáhají, dárcům a nadacím pravidelně navštěvovat 🙂